Solenidade alusiva a visita do General de Exército