CONTRATO 146/2023 – CBMPA

OBRA DO GRUPAMENTO MILITAR DE ORIXIMINÁ